GEOSIT Usługi geodezyjne

* GEODEZJA I KARTOGRAFIA:
- mapy do celów projektowych,
- tyczenie obiektów,
- inwentaryzacje powykonawcze,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
- ustalenia i wyznaczenia granic
- dokumentacja do celów prawnych,
- klasyfikacja gruntów,
- inne pomiary geodezyjne.

* OPRACOWANIA NUMERYCZNE
W naszej ofercie dotyczącej opracowań numerycznych znajdują się mapy zasadnicze, ewidencyjne, mapy sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, energetyka, gaz, telekomunikacja, co), numeryczne modele terenów, mapy do celów planistycznych i inne.

* ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW, LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ CZĘŚCI BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄStrona jest utrzymywana w systemie vFIRMA